Tuesday, January 16, 2018
Home > News > WAAT DREIFT DECH ? WEIS DECH !

WAAT DREIFT DECH ? WEIS DECH !

Danz asbl, Theatere vun der Stad Lëtzebuerg an den nationale Jugenddéngscht (SNJ) sinn op der Sich no jonken Talenter!

Schéck dai Video firum 31te Januar op driven@youth.lu a versich dai Gléck fir bei der ganz néier Kreatioun „Driven“ de 26ten an de 27ten Juni am Groussen Theater dobai ze sinn.

Fir matzemaache gëlle folgend Viraussetzungen:

Alter: 12 bis 30 Joer

Dauer vum Video: max. 45 Sekonnen

Format vum Video: MPEG

Deadline fir d’Erareeche vum Video: 31te Januar 2018

Inhalt vum Video: Perséinlechen Ausdrock iwwert seng eege Persoun mat ausschliisslech Beweegungen, Kierpersprooch a Gestik (keng Musek)

Dréck aus weens du bass, waats du gär hues a wat dech ausmëscht.

Di ausgewielte Kandidaten huelen un engem Workshop Deel vum 23ten op de 25te Mäerz 2018. Hier Videosproposë gi vun enger professioneller Equipe gefilmt a ginn duerno an d’Stéck „Driven“ vum Jean-Guillaume Weis an Dancers integréiert.

DRIVEN

WAAT DREIFT DECH ?  WEIS DECH  !

L’association Danz, les Théâtres de la Ville du Luxembourg et le Service national de la jeunesse sont à la recherche de jeunes talents !

Envoie une vidéo de toi avant le 31 janvier 2018 à driven@youth.lu et tente ta chance pour participer dans la toute nouvelle création « Driven » le 26 et 27 juin 2018 au Grand Théâtre du Luxembourg.

Pour participer ces conditions doivent être respectées :

Limite d’âge : 12 à 30 ans

Durée de la vidéo : max. 45 secondes

Format vidéo : MPEG

Date limite d’introduction : 31 janvier 2018

Contenu de la vidéo : expression de la perception de soi en se servant uniquement de mouvements, mimes et gestes (pas de musique)
Exprime qui tu es, ce que tu aimes et à quoi tu aspires.

Les candidats sélectionnés participeront à un workshop du 23 au 25 mars 2018.

Leurs propositions vidéos seront filmées par une équipe professionnelle pour ensuite être intégrées dans le spectacle Driven de Jean-Guillaume Weis & Dancers